Biblioteca parohială

Este organizată în baza prevederilor Statutului BOR (art. 68  lit. e) şi a Regulamentelor bisericeşti (art. 193 – 1905 ROC; art. 87-95 RM). Biblioteca este organizată pe fonduri: carte veche bisericească, cultură teologică, beletristică,  reviste, materiale multimedia.
  • Opreliştile impuse vieţii bisericeşti în perioada dictaturii comuniste, pluralismul religios, confruntarea competitivă cu religiile orientale şi islamul, secularizarea, expulzarea religiei din sfera socială, precum şi continua stare de acuză sub care se află Biserica, clima de dubiu şi incertitudine în care trăieşte omul contemporan, criza metafizică a religiei, agresivitatea noilor mişcări religioase este conjunctura socială care face mai mult decât necesară existenţa bibliotecii parohiale.
  • În vremurile noastre nu se mai poate concepe catehizare şi informare a credincioşilor şi nu numai, despre adevărurile credinţei, fără o lectură minimă. Este nevoie ca activitatea pastorală, socială şi caritativă a Bisericii, a preoţilor, a profesorilor de religie, să fie susţinută şi cu argumente scriptice, vizibile şi palpabile credincioşilor, cu materiale audio-vizuale şi alte programe culturale iniţiate şi pornite din sânul Bisericii. 
  • O atentă selecţie a cărţilor pe care noi le oferim prin biblioteca parohială împreună cu activităţile ei, va sprijinii enoriaşii şi alţi membrii ai comunităţii locale să înţeleagă şi să deprindă gustul credinţei, altruismului, al dragostei şi frăţietăţii creştine, a iubirii de semeni. 
  • Atenţia spre care trebuie să ne concentrăm astăzi cu mai mare  solicitudine este legată şi de faptul că s-au înmulţit într-un chip fără precedent cărţile eterodoxe, pe care sectarii le împart gratuit, peste tot: pe stradă, în parcuri, în pieţe, în cutiile poştale etc. Astfel, dacă nu-i vom ajuta noi pe creştinii noştri să citească literatură ortodoxă, o vor citi numai pe cea sectară sau atee şi, neavând termeni de comparaţie, vor risca să ia de bună învăţătura greşită. Cum mulţi dintre creştinii noştri nu au posibilităţi să cumpere cărţi ortodoxe, soluţia salvatoare este reactivarea micii  biblioteci parohiale, dotarea ei cu un fond de carte bogat şi variat care să funcţioneze cu scopul de a împrumuta cărţile solicitate.